SEQUANA MEDICAL KONDIGT NIEUW BEDRAG VAN

By GlobeNewswire – Press Releases

SEQUANA MEDICAL KONDIGT NIEUW BEDRAG VAN KAPITAAL EN NIEUW AANTAL AANDELEN AAN

Gent, België, 5 juli 2024 Sequana Medical NV (Euronext Brussels: SEQUA) (de “Vennootschap” of “Sequana Medical“), een pionier in de behandeling van vochtoverbelasting bij leveraandoeningen, hartfalen en kanker, kondigt vandaag aan dat in het kader van (i) een inschrijving op nieuwe aandelen door bepaalde niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurders overeenkomstig het “restricted share unit” of “RSU” plan zoals goedgekeurd door de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 10 februari 2023, en (ii) een inschrijving op nieuwe aandelen door bepaalde leden van het managementteam van de Vennootschap op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité van de Vennootschap (met inbegrip van de inschrijving door het uitvoerend managementteam van de Vennootschap op EUR 110.409,00 voor 73.606 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs per aandeel van EUR 1,50), het kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd op 5 juli 2024 van EUR 3.720.562,60 naar EUR 3.752.904,03 en dat het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen verder werd verhoogd van 35.909.420 naar 36.221.596 gewone aandelen, door uitgifte van 312.176 nieuwe aandelen in totaal.

Het totale huidig aantal uitstaande inschrijvingsrechten bedraagt 4.672.109, dewelke de houders ervan het recht verlenen om (bij uitoefening) in te schrijven op in totaal 5.331.624 nieuwe aandelen met stemrechten, namelijk:

 • tot 261.895 nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 90.780 aandelenopties die nog uitstaan in het kader van het ‘Executive Aandelenopties’-plan voor personeelsleden en consultants van de Vennootschap, dewelke de houder ervan het recht verlenen om ca. 2,88 nieuwe aandelen te verwerven bij uitoefening van één van zijn of haar aandelenopties (de “Executive Aandelenopties“);
 • tot 730.802 nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 730.802 aandelenopties (elke aandelenoptie heeft de vorm van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het ‘2018 Aandelenopties’-plan voor bestuurders, werknemers en andere personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, dewelke de houder ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel te verwerven bij uitoefening van één van zijn of haar aandelenopties (de “2018 Aandelenopties“);
  • tot 864.223 nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 864.223 aandelenopties (elke aandelenoptie heeft de vorm van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het ‘2021 Aandelenopties’-plan voor bestuurders, werknemers en andere personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, dewelke de houder ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel te verwerven bij uitoefening van één van zijn of haar aandelenopties (de “2021 Aandelenopties“);
  • tot 1.000.000 nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven bij uitoefening van 1.000.000 aandelenopties (elke aandelenoptie heeft de vorm van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het ‘2023 Aandelenopties’-plan voor bestuurders, werknemers en andere personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, dewelke de houder ervan het recht geeft één nieuw aandeel te verwerven bij uitoefening van een van zijn of haar aandelenopties (de “2023 Aandelenopties“)
  • tot 302.804 nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven aan Bootstrap Europe S.C.SP. bij de uitoefening van 10 warrants (elke warrant heeft de vorm van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan die zijn uitgegeven door de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 27 mei 2022 (de “Bootstrap Warrants“);
  • tot 1.060.606 nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven aan Kreos Capital VII Aggregator SCSp. bij de uitoefening van 875.000 warrants (elke warrant heeft de vorm van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan die zijn uitgegeven door de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 10 februari 2023 (de “Kreos Warrants“)1; en
  • tot 1.111.294 nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven bij uitoefening van 1.111.294 inschrijvingsrechten die nog uitstaan die zijn uitgegeven door de raad van bestuur (in het kader van het toegestaan kapitaal) op 27 april 2023 en 10 mei 2023 in het kader van de private plaatsing van nieuwe aandelen en nieuwe inschrijvingsrechten (de “2023 Investor Warrants“).

Deze aankondiging wordt gedaan overeenkomstig artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

Sequana Medical

Ian Crosbie, CEO
E: IR@sequanamedical.com
T: +44 7973 42 99 17

Over Sequana Medical

Sequana Medical NV is een pionier in de behandeling van vochtoverbelasting, een ernstige en frequente klinische complicatie bij patiënten met leverziekte, hartfalen en kanker. Dit veroorzaakt ernstig medische problemen, waaronder verhoogde mortaliteit, herhaalde ziekenhuisopnames, hevige pijn, moeilijke ademhaling en beperkte mobiliteit. Hoewel diuretica tot de standaardzorg behoren, zijn ze bij veel patiënten niet meer effectief, onverdraagbaar of verergeren ze het probleem. Er zijn beperkte effectieve behandelingsopties voor deze patiënten, wat resulteert in zwakke klinische resultaten, hoge kosten en een grote impact op hun kwaliteit van leven. Sequana Medical tracht innovatieve behandelingsopties aan te bieden voor deze grote en groeiende “diuretica-resistente” patiëntenpopulatie. alfapump® en DSR® zijn de gepatenteerde toepassingen van Sequana Medical die samenwerken met het lichaam om diuretica-resistente vochtoverbelasting te behandelen, wat belangrijke klinische voordelen en voordelen voor de kwaliteit van leven voor patiënten oplevert en de kosten voor gezondheidszorgsystemen verlaagt.

De Premarket Approval (PMA) aanvraag voor de alfapump van de Vennootschap werd ingediend bij de Amerikaanse FDA in december 2023 en aanvaard voor inhoudelijke review in januari 2024, na positieve primaire en secundaire eindpuntresultaten te hebben gerapporteerd van de Noord-Amerikaanse baanbrekende POSEIDON studie bij terugkerende of refractaire ascites als gevolg van levercirrose. De Amerikaanse marktgoedkeuring van de alfapump wordt verwacht voor het einde van het eerste kwartaal van 2025, met een geplande commerciële lancering in de VS in de tweede helft van 2025.

Resultaten van de Vennootschaps RED DESERT en SAHARA proof-of-concept studies bij hartfalen ondersteunen het werkingsmechanisme van DSR als het doorbreken van de vicieuze cirkel van het cardiorenaal syndroom. Alle drie patiënten uit het niet-gerandomiseerde cohort van MOJAVE, een Amerikaanse gerandomiseerde gecontroleerde multi-center fase 1/2a klinische studie, zijn met succes behandeld met DSR, wat resulteerde in een drastische verbetering van de diuretische respons en het vrijwel verdwijnen van de behoefte aan lisdiuretica. De onafhankelijke Data Safety Monitoring Board keurde de start goed van het gerandomiseerde MOJAVE cohort van maximaal nog eens 30 patiënten, dat gepland is na de PMA-goedkeuring van alfapump in de VS.

Sequana Medical is genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (Ticker: SEQUA.BR) en heeft haar hoofdkantoor in Gent, België. Ga voor meer informatie naar www.sequanamedical.com

Belangrijke Regulatoire Disclaimers

Het alfapump systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR® therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen DSR therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

Opmerking: alfapump® en DSR® zijn geregistreerde handelsmerken.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan voorspellingen, schattingen of andere informatie bevatten die als toekomstgerichte mededelingen kunnen worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte mededelingen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte mededelingen vertegenwoordigen het huidige oordeel van Sequana Medical over wat de toekomst brengt, en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten substantieel verschillen. Sequana Medical wijst uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen van toekomstgerichte mededelingen in dit persbericht vrij te geven, behalve als dit specifiek vereist wordt door de wet of regelgeving. Men mag geen onvoorwaardelijk vertrouwen stellen in toekomstgerichte mededelingen, die de meningen van Sequana Medical alleen op de datum van dit persbericht weergeven.


1 Op 8 februari 2024 kondigde de Vennootschap aan dat ze een intentieverklaring heeft afgesloten waarin ze overeenkwam om, onder voorbehoud van definitieve overeenkomsten, een voorstel in te dienen om de uitoefenprijs van de Kreos Warrants te wijzigen. De gewijzigde uitoefenprijs van de Kreos Warrants zal gelijk zijn aan het laagste van (i) EUR 0,825 per aandeel, en (ii) de uitgifteprijs per aandeel bij elke andere toekomstige kapitaal- of kapitaalgerelateerde investering in de Vennootschap die wordt voltooid vóór de uitoefening van de relevante Kreos Warrants. Het aantal nieuwe aandelen uit te geven bij uitoefening van de Kreos Warrants werd berekend op basis van de bovenvermelde uitoefenprijs van EUR 0,825 per aandeel.

Source: GlobeNewswire – Press Releases